"वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नम कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा " , "दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा , अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त","ॐ भूर्भुवः स्वः तत्स॑वि॒तुर्वरेण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि धियो॒ योनः प्रचो॒दया॑त् "
II श्री II

"स्वरूप संप्रदाय "

अनुग्रह फार्म

अनुग्रह दिनांक व वार :-अनुग्रह ठिकाण :-
अनुग्रह तिथी व मराठी महिना :-
अनुग्रह घेणाऱ्याचे संपूर्ण नाव वय/जन्मतारीख शैक्षणिक योग्यता व्यवसाय
१. पत्ता :-
२. फोन नं :-


महत्वपूर्ण सूचनाश्री गुरुवर्य सत्पुरुष मिलिंदमहाराज
‘अवधुत,सर्वे नं.४८/३,गणेशनगर,वडगाव शेरी,पुणे ४११०१४


फोन नंबर :- 7774084442

Email-Id:-milind.bhosure@ gmail.com


II SHREE II

"SWAROOP SAMPRADAYA"


ANUGRAH FORM

ANUGRAH DATE & DAY:-PLACE OF ANUGRAH:-
TIME & MONTH:-
NAME OF ANUGARH PERSON AGE/ DATE OF BIRTH EDUCATION OCCUPATION
1.Address:-

2.Phone no.:-IMPORTANT NOTE

Shri Guruvarya Satpurush Milindmaharaj
"Avadhut,Shabddham,S.No 48/3 ,Ganesh Nagar ,VadgaonSheri ,Pune Maharashtra ,India-411014"


Phone no.:- 7774084442

Email-Id:-milind.bhosure@gmail.com


II श्री II

" सत् स्वरूप ज्ञानमार्ग ग्रंथालय"

अवधूत सर्वे न. ४८ /३ गणेश नगर वडगाव शेरी पुणे १४ .

सभासदाचा अर्ज

क्रमांक :-

दिनांक :-

 • १)सभासदाचे पूर्ण नाव :-
 • २)पत्ता:-
 • ३) वय:-व्यवसाय:-
 • ४)दुरध्वनी:- निवास मोबाईल:-
 • ५)वाचनाचे आवडीचे विषय:-
 • ६)सभासदत्व :-.कायम /मासिक / त्रैमासिक / सहामाही / वार्षिक
 • ७)सोबत वर्गणी रु:-अनामत रकम रु :- जमा करत आहे.
 • मी ग्रंथालयाचे नियम वाचले असून मला ते मान्य असून त्याचे मी पालन करीन कृपया मला सभासद करून घ्यावे हि विनंती.
 • सभासदाची सही
 • व्यवस्थापकाची सही


महत्वपूर्ण सूचना

 • 1) सभासद झाल्याशिवाय पुस्तकांची देवाण –घेवाण करता येणार नाही .
 • 2) सभासदाने समक्ष स्वत पुस्तकाची देवाण घेवाण करावी .
 • 3) एकदा घेतलेले पुस्तक आठ दिवसात परत केले पाहिजे .
 • 4) पुस्तक हरवल्यास किवा फाटल्यास / खराब झाल्यास त्याची पूर्ण किमत द्यावी लागेल.
 • 5) सभासदांनी पुस्तक वाचनाचा उपयोग फक्त स्वत साठीच करावा, इतरांना वाचनासाठी परस्पर देऊ नये .
 • 6) वेळ सकाळी ८ ते १ सायंकाळी ४ ते ९ वा .
 • दर सोमवारी सुट्टी राहील .
 • पुस्तके योग्य रीतीने वापरावी , तसेच पुस्तके सुस्थितीत ठेवण्यासाठी सहकार्य करावे ,
 • अध्यात्मिक पुस्तके वाचण्यासाठी पुस्तकसूची माहिती करून घ्यावी.
व्यवस्थापक